Početna stranica

Riječ o pastoru crkvene općine – Jasmin Koso

11219331_10153317153686484_8107798451389255614_nJasmin Koso je rođen 1973. godine u Zagrebu.

Većinu odrastanja i mladosti proveo je izvan vjere i prave nade. Čuvši poruku Evanđelja*, obratio se Isusu Kristu kao Gospodinu, Otkupitelju i Spasitelju. To je uzrokovalo značajnu promjenu životnog smjera, vrijednosti i ciljeva.

Teolog (MDiv) – studirao je na Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ u Zagrebu (danas Studij Protestantske Teologije Sveučilišta u Zagrebu), Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku (ETF) i Protestantskom teološkom učilištu „Mihael Starin“. Nastavlja studiranje…

Prezbiter – godine 2011. zaređen je za đakona, a 2012. godine za prezbitera. Postavljen u službu pastora zagrebačke misijske župe “Krista Otkupitelja”.

Obiteljski čovjek – suprug i otac.

Autor – priručnika, skripti i internetskih članaka. Uporedo s crkvenom službom radi i u civilnoj profesiji.

Teološka uvjerenja:

Reformirani katolik – priklonjen klasičnoj protestantskoj, reformiranoj i anglikanskoj tradiciji.

U svome teološkom radu inzistira na katoličkoj suštini i reformiranom karakteru kršćanske vjere. Isto tako, inzistira na ravnoteži između važnosti osobne vjere (individualnog) i pravog shvaćanja značaja Crkve (kolektivnog, sakramentalnog).

U pastoralnom radu cijeni značaj Božjeg nepromjenjivog moralnog Zakona. No još više, naglašava potrebu ophođenja u skladu s Božjom ljubavlju i milošću, okolnostima današnjeg vremena, principima dobrote, slobode, te čovjekovom dobrobiti.

Ekumenski je otvoren i teži ka jedinstvu kršćana.

Društvena uvjerenja:

Kršćanski socijalist – nastoji afirmirati i slijediti Isusov socijalni nauk; milosrđe, solidarnost, ravnopravnost, radnička prava itd. Kozmopolitskih je nagnuća.

Utemeljen na načelima Svetog pisma, progresivno-konzervativnih je moralnih nazora, s poštovanjem spram temeljnih i tradicionalnih vrijednosti.

———————————————————————————————————————————————–

* O poruci Evanđelja i obraćenju pogledaj u Svetom pismu, na primjer:

“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” Evanđelje po Ivanu 3, 16

“Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopan i uskrišen treći dan po Pismima;” 1 Poslanica Korinćanima 15, 3-4

“Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri.” Poslanica Rimljanima 3, 21-25

“Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!” Evanđelje po Marku 1, 15

“Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!” Psalam 51, 3-4

%d bloggers like this: