Početna stranica

……………………………………………………………………

“Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!” (Otkrivenje 1, 5b-6)

.

Switch to English

.

.

Mi smo mala misijska crkvena općina/zajednica Protestanske reformirane kršćanske crkve u RH – Reformirane episkopalne crkve u Hrvatskoj. Naša zajednica je mala brojem članova i materijalnim resursima, no vrlo čvrsto utemeljena u povijesti, tradiciji, reformiranoj teologiji, liturgiji, te, iznad svega, težnji za poslušnošću Božjoj Riječi i evangelizaciji. Radujemo se svakome tko želi aktivno doprinijeti izgradnji ove misijske zajednice, kao i općenito raditi na izgradnji Crkve Božje, te živjeti na Božju slavu! Svi su dobrodošli!

.

Za naše informativno-teološko glasilo kliknite OVDJE.

.

This slideshow requires JavaScript.

.

Kakvo je naše reformirano i episkopalno nasljeđe?

.

Protestantska reformirana kršćanska crkva – Reformirana episkopalna crkva u Hrvatskoj: Tko smo i što vjerujemo?

.

Da bismo objasnili naše nasljeđe, odnosno tko smo i što vjerujemo, možemo parafrazirati jednog prezbiterijanskog pastora koji je, u nastojanju da objasni svoj vjerski identitet, rekao: “Ja sam, kao prvo kršćanin, kao drugo protestant, kao treće kalvinist, kao četvrto pedo-baptist i kao peto prezbiterijanac”. Mogli bi se u potpunosti složiti s prve četiri stavke i kao peto dodati: “Mi smo episkopalci-anglikanci.

Što to sve znači?

To znači da je naša crkva:

Biblijska i protestantska – utemeljena na Bibliji kao najvišem autoritetu, te povijesno, teološki i praktično pripada crkvama protestantske reformacije.

Njegujemo temeljne teološke naglaske protestantske reformacije sadržane u “pet sola” – samo Pismo, samo Krist, samo Milost, samo Vjera i samo Bogu Slava –

kojima, međutim, treba pristupiti komplementarno s ostalim biblijskim elementima kršćanske vjere poput: crkvenog jedinstva i zajedništva, bogoslužja i sakramenata, poštivanja pastoralnog autoriteta, povijesti, tradicije itd.

Katolička – privržena vjeri i praksi prisutnoj od rane Crkve do današnjih dana, zasnovanoj na ekumenskim Vjerovanjima, Saborima, crkvenim ocima i naučiteljima, drevnoj liturgiji, te episkopanoj sukcesiji.

Iz toga proizlazi i naša ekumenska otvorenost prema svima koji ispovijedaju ista povijesna Vjerovanja.

Evanđeoska i reformirana – bazirana na Trideset i devet članaka vjere i Heidelberškom katekizmu.

Naše učenje i nazori su u najvećoj mjeri zasnovani na teološkom pravcu koji su utemeljili reformator Jean Calvin, nadbiskup Thomas Cranmer i drugi.

Vjerujemo u nužnost naviještanja i osobnog upoznavanja Evanđelja kakvo je posvjedočeno u Svetom pismu, te potrebu osobnog pokajanja i vjere u Gospodina Isusa Krista kako bi pojedinac bio u miru s Bogom.

Sakramentalna i pedo-baptistička – krštenje i Gospodnja večera (Euharistija) imaju važnu duhovnu ulogu.

Sakrament krštenja, kao znak Saveza, pripada i djeci vjerujućih roditelja. Po krštenju Crkvi pripadaju i oni koji ne mogu (a možda nikada neće ni biti u stanju) posvjedočiti vjeru sami za sebe.

Krist je duhovno, ali sasvim realno i djelotvorno, prisutan u sakramentima koje je ustanovio.

Liturgijska i tradicionalna – naše bogoslužje je bazirano na povijesnom anglikanskom molitveniku “Knjiga zajedničkih molitava”.

Liturgija je dio katoličke vjere i pravilnog biblijskoga štovanja Boga – Lex orandi, lex credendi (pravilo molitve je i pravilo vjere).

No to ne znači da i slobodna molitva, koja je u skladu sa svjedočanstvom Biblije, nije također ugodna Bogu.

Episkopalno i parohijalno organizirana – pridržavamo se episkopata (Crkvu prevode biskupi) kao drevnog i poželjnog načina vođenja Crkve. No to nužno ne znači da Crkva ne može postojati i pod nekim drugim oblikom vođenja.

Evangelizacijski i misijski orijentirana – orijentirana na evangelizaciju i misiju, te stvaranje novih župa i misijskih postaja.

Razboritog i refleksivnog karaktera – cijenimo pobožnu razboritost, promišljanje vjere i obrazovanje, sve to združeno s vjernošću, poniznošću i ljubavlju.

Čuvamo se krajnosti poput liberalizma i fundamentalizma.

Progresivno-konzervativnog smo usmjerenja. Nastojimo biti vjerni temeljnim biblijskim vrijednostima i istinama u koje vjerujemo, no spremni smo pristati i na promjene su utemeljene na dobru i istini.

.

Zanima li vas i privlači ovakav pristup kršćanskoj vjeri? Budite slobodni javiti nam se na info@rechurchzg.eu. Nastojat ćemo odogovoriti na sva vaša pitanja.

.

.

.

100px-REClogosmall

 

 

 

.

ACNA-logo.

 

Fellowship-of-Anglicans-300x148logo

 

 

 

.

.

.

.

.

 

wrf

Oglasi
%d bloggers like this: